Ik werk bij het onderwijs

Bord botjes
Wat zijn de gevolgen van het regeringsakkoord voor jou werkzaam bij het onderwijs?
De kansen voor startende personeelsleden, de lonen, loopbaanonderbrekingen, landingsbanen en pensioenen worden zwaar aangepakt. 
In combinatie met de talloze ingrepen van de Vlaamse regering vormen ze een verpletterend pakket voor het personeel dat werkt bij het onderwijs.
Ofwel: minder werkingsmiddelen, minder personeel, meer werkdruk, loonverlies, werken tot 67 ..en dan? Een lager pensioen.

Startende personeelsleden

Onderwijspersoneelsleden starten met versnipperende opdrachten. Het is moeilijk om een voltijdse baan van lange duur te vinden. Noodgedwongen rekenen zij regelmatig en vele jaren op werkloosheidsondersteuning. 
Die werkloosheidsuitkeringen worden sterk aangepakt en verminderd. Ook het systeem verstrengt drastisch. Nefast. Nog meer kandidaat-leraren zullen kiezen voor een job buiten het onderwijs.

Meer info?

 • Download het dossier 'Verpletterend' van de onderwijscentrale COV (Basis, 18 oktober 2014, pdf-bestand).
  Een kant-en-klaar overzicht van de (federale) maatregelen: welke impact heeft het regeerakkoord op je job in het onderwijs, je loopbaan, loon en pensioen.
 • Website COV

Loonverlies

De federale regering ontneemt je zomaar even 2% van je loon via een indexsprong. Dat is ieder jaar en voor de rest van je loopbaan netto 434 euro per jaar. En dit verlies werkt door tot in je pensioen.
Diezelfde regering wil ook verhinderen dat in cao's voorlopig nog wordt gesproken over loonsverhogingen.

Meer info?

 • Download het dossier 'Verpletterend' van de onderwijscentrale COV (Basis, 18 oktober 2014, pdf-bestand).
  Een kant-en-klaar overzicht van de (federale) maatregelen: welke impact heeft het regeerakkoord op je job in het onderwijs, je loopbaan, loon en pensioen.
 • Website COV

Loopbaanonderbreking

De uitkeringen voor niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking worden geschrapt. Gedaan met de deeltijdse loopbaanonderbreking 55+. De leeftijdsgrens verschuift naar minimum 60 jaar. 
Ook wil de regering het aantal verlofstelsels inperken. Stelsels die tegemoetkomen aan een reële behoefte om arbeid en gezin te combineren en langer werken mogelijk te maken.

Meer info?

 • Download het dossier 'Verpletterend' van de onderwijscentrale COV (Basis, 18 oktober 2014, pdf-bestand).
  Een kant-en-klaar overzicht van de (federale) maatregelen: welke impact heeft het regeerakkoord op je job in het onderwijs, je loopbaan, loon en pensioen.
 • Website COV

Langer werken voor een lager pensioen

Door te morrelen aan het ambtenarenpensioen zal je pensioen netto met bijna 200 euro verminderen.
Tegelijkertijd verhogen ze het vervroegd pensioen tegen 2018 naar 63 jaar met 41 jaren loopbaanjaren.
De wettelijke pensioenleeftijd verhoogt systematisch tegen 2030 naar 67 jaar met 45 loopbaanjaren.

En wat heeft de Vlaamse regering nog in petto?

Voor jezelf en jouw gezin heeft de Vlaamse regering ook nog een serieuze factuur in petto.
 • Een  verdubbeling van de zorgbijdrage tot 50 euro voor elke persoon vanaf 25 jaar.
 • Geen gratis water meer. Toch al gauw 180 euro voor gezinnen met drie studenten.
 • Minder kinderbijslag, want deze wordt niet geïndexeerd in 2015 en 2016. Voor een gezin met twee kleine kinderen gaat het om 62 euro per jaar. Een gezin met twee tieners van 13 en 16 jaar en een universiteitsstudent verliest 150 euro per jaar. Bovendien dreig je als groot gezin extra te verliezen doordat men in de toekomst per kind een forfaitair bedrag van (maar) 150 euro wil toekennen. Voor ons laatste gezin zou dit een verlies van maar liefst 2.162 euro per jaar betekenen.
 • Een duurdere schoolfactuur als je kind(eren) aan de universiteit of hogeschool studeert/studeren. De inschrijvingsgelden worden opgetrokken: van 620 euro naar 890 euro. 
 • Minder fiscale aftrek wanneer je een huis of appartement koopt. De zogenaamde woonbonus wordt namelijk ingeperkt. Voor nieuwe contracten vanaf 1 januari 2015 daalt de maximale aftrek met 760 euro per persoon. De bedragen voor nieuwe en oude contracten worden ook niet meer geïndexeerd. Dit heeft betrekking op de aanslagjaren 2015-2018. Deze niet indexering treft dus ook personen die gebruik maken van het oude woonbonussysteem. Experten schatten omwille van de niet indexering een vermindering van het fiscale voordeel van bijna 60 euro per maand.  
 • En door besparingen op cultuur, sport… zal je ook mogelijk ook meer moeten betalen voor een avondje uit of voor je lidmaatschap in een vereniging.
 • Duurdere bussen.

Meer info - COV en COC

COV

 • Download het dossier 'Verpletterend' van de onderwijscentrale COV (Basis, 18 oktober 2014, pdf-bestand).
  Een kant-en-klaar overzicht van de (federale) maatregelen: welke impact heeft het regeerakkoord op je job in het onderwijs, je loopbaan, loon en pensioen.
 • Download een aantal getuigenissen. Als een zware steen viel in oktober het pakket maatregelen van de nieuwe federale regering op ons neer. Samen met de talloze ingrepen van de Vlaamse regering hebben ze verpletterende gevolgen voor personeelsleden in onderwijs, en hun gezin. Inge, Sam, Fatiha, Thomas en Stany zullen het aan den lijve ondervinden. Wat krijgen zij op hun bord?
 • Website COV

COC