Herstructureringen: alternatieven ernstig nemen

Het sociaal overleg rond aanpassingen aan de Wet Renault zit in de laatste rechte lijn. ACV, ABVV en ACLVB hopen dat er alsnog een akkoord kan gevonden worden tussen de sociale partners. Cruciaal is dat bedrijven die herstructureren werknemers van onderaannemers niet in de kou laten staan. Want ook deze werknemers worden rechtstreeks en keihard getroffen. 
De vakbonden schuiven voor een bijsturing van de wet Renault vier verbeterpunten naar voor:
  1. Het overleg met de werknemersafgevaardigden moet gericht zijn op het bereiken van een sociaal plan. Gewoon informeren is niet voldoende. Het overleg moet maximaal inzetten op het beperken van de negatieve sociale impact van een herstructurering. Deze focus op een oplossingsgerichte aanpak ontbreekt in de huidige wetgeving.
  2. De vakbonden stellen voor dat verplichting om de overlegorganen te informeren wordt uitgebreid naar elke situatie die een negatieve impact op tewerkstelling kan hebben. Tijdens deze informatie- en raadplegingsronde moeten syndicale alternatieven voor een herstructurering ernstig genomen worden. Nu is dat vaak niet het geval, het management heeft zijn plan klaar en wil daar niet vanaf wijken. Als niet ingegaan wordt op syndicale voorstellen, moet dit ook grondig gemotiveerd worden. 
  3. Grote ondernemingen zijn geëvolueerd tot structuren waarin onderaanneming een cruciale rol speelt. Die onderaannemers hangen dan vaak af van één grote klant. Toch zijn die onderaannemers uitgesloten van informatie als de klant overgaat tot herstructurering of sluiting. De vakbonden willen dat onderaannemers die voor minstens 75% van hun zakencijfer afhankelijk zijn van dezelfde klant, door die klant geïnformeerd worden over de impact van herstructureringen bij de klant. Zo kan de onderaannemer ook meteen de leden van zijn overlegorganen informeren. 
  4. Werknemers van onderaannemers die 100% afhankelijk zijn van een opdrachtgever moeten opgenomen worden in het sociaal plan dat afgesproken wordt voor een herstructurering bij de opdrachtgever. Ook voor onderaannemers die voor minstens 75% afhankelijk zijn van een herstructurerende onderneming moet er een regeling komen. Het sociaal plan moet ook gelden voor uitzendkrachten en medewerkers met een contract van bepaalde duur die op het moment van de aankondiging van de herstructurering aan de slag zijn in de herstructurerende onderneming. 
De vakbonden vinden het ook niet verstandig om de onpartijdige rol van een sociaal bemiddelaar in het gedrang te brengen door de bemiddelaar de verantwoordelijkheid te geven om de informatie- en consultatieperiode af te sluiten. Net zoals het niet wijs is om de informatie- en consultatiefase te beperken in de tijd. Dit zou dit belangrijke overleg uithollen tot een puur formele procedure.
9 maart 2018: download dit persbericht (pdf-bestand)
 

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17