Wat is tijdkrediet?

Minder werken: tijdkrediet en loopbaanonderbreking
Als werknemer kan je tijdskrediet opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste als je tijdskrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een betere combinatie werk en gezin.

OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. Hieronder zetten we wel al de wijzigingen op een rijtje.

De nieuwe regels rond tijdskrediet op een rij

De wijzigingen aan het tijdskrediet treden in twee fases in werking.
Vanaf 1 april 2017:
 • Zijn geen aanvragen voor tijdskrediet zonder motief meer mogelijk.
 • Kunnen aanvragen voor tijdskrediet met motief tot 48 maanden met een RVA-uitkering, voor alle “zorgmotieven”. Dit zijn alle motieven, behalve het motief opleiding. Dit laatste motief kan maar ingeroepen worden tot maximaal 36 maanden.
 • Is het voor een werknemer die twee deeltijdse jobs combineert die samen een voltijdse job vormen, mogelijk om een 1/5 vermindering te nemen in het kader van tijdskrediet met motief alsook in het kader van een landingsbaan. Een dergelijke werknemer krijgt hiervoor echter nog geen uitkering.
 • Kan een werknemer die palliatief verlof (thematisch verlof) opneemt, hiervoor een tweede verlenging van een maand vragen voor dezelfde patiënt. (met uitkering)

Op een nader vast te stellen datum, wellicht op 1 juni 2017:
 • Kunnen aanvragen tijdskrediet met motief tot 51 maanden met een RVA-uitkering, voor alle “zorgmotieven” (dus 3 maanden bijkomend ten opzichte van 1 april 2017).
 • Krijgt de werknemer die twee deeltijdse jobs combineert en een 1/5 vermindering neemt, daarvoor ook een uitkering.
 • Kan het motief zorg voor een zwaar ziek familielid in het kader van het tijdskrediet alsook het thematische verlof medische bijstand ook worden ingeroepen voor de ouders en voor de kinderen van de partner waarmee de werknemer wettelijk samenwoont. Anderzijds vervalt deze mogelijkheid voor de aanverwanten tweede graad (broers, zussen of kleinkinderen van de echtgenoot).
 • Wijzigen de aanrekeningsregels van opgenomen tijdskrediet zonder motief op het tijdskrediet met motief: het eerste jaar (pro rata voor deeltijdse opnamevormen) wordt niet langer aangerekend op het tijdskrediet met motief. Hierdoor houden werknemers die in het verleden tijdskrediet zonder motief hebben opgenomen, meer over van de pot van 51 maanden van het tijdskrediet met motief (36 maanden voor opleiding).
 • Kan ouderschapsverlof worden opgenomen onder een 1/10 opnamevorm (een halve dag per week, of een dag om de twee weken).
 • Zou de regering snoeien in de verhoogde uitkeringen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand) voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag in de landingsbanen voor aanvragen vanaf 1 juni 2017.

Wat gebeurt er met aanvragen om verlengingen vanaf 1 januari 2015?

Om de continuïteit te verzekeren tussen de nieuwe en de oude regels werd in overgangsmaatregelen voorzien. De belangrijkste regel is dat aanvragen om een ononderbroken verlenging van een op 31 december 2014 lopende periode van tijdskrediet of landingsbaan nog onder de oude regels vallen. In die gevallen blijft dus tijdskrediet zonder motief of een landingsbaan onder 60 jaar met een uitkering mogelijk.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Tijdskrediet
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!