Privacy op het werk

 Camerabewaking
Privacy is een heilig goed. Toch worden de wetten op de Privacy vaak met de voeten getreden. 
Het is belangrijk om als werknemer te weten wat je rechten op het gebied van je privacy zijn. Je werkgever kan niet zomaar alles van jouw reilen en zeilen controleren. Zeker niet zonder je toestemming te vragen.
Lees meer over de spelregels rond:
Alvast een antwoord op een paar veelgestelde vragen:

Mag de werkgever alles weten over je gezondheid?

De biologische testen, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een werknemer mogen niet worden verricht om andere redenen dan die welke verband houden met de specifieke kenmerken van de openstaande betrekking. Voorspellend genetisch onderzoek en aidstesten zijn verboden.

Mag de werkgever zijn werknemers filmen?

Er bestaat een permanent verbod op het gebruik van bewakingscamera’s op de werkplek. Dit soort toezicht moet een uitzondering blijven.  De werkgever moet vooraf overleg plegen met de werknemers en regelmatig dit systeem evalueren.

Mag de werkgever je e-mail controleren?

De werkgever mag enkel je e-mails onderscheppen om een legitieme reden (bescherming van de belangen van de onderneming, beveiliging van het netwerk…). 
Er moet een strikte procedure worden nageleefd om de verantwoordelijken van onregelmatigheden op te sporen. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de werkgever de gegevens die hij heeft verzameld niet voor het gerecht gebruiken, bijvoorbeeld om een ontslag wegens dringende reden te rechtvaardigen.  

Mag de werkgever je fouilleren bij het verlaten van het bedrijf?

Systematische controle om diefstal te voorkomen of vast te stellen is enkel toegelaten met technische systemen (meetpoorten). Controle door personen mag enkel door erkende bewakingsagenten. 
Het mag alleen bij wijze van steekproef (zonder onderscheid tussen de werknemers) of op basis van aanwijzing tot diefstal. In dit laatste geval moet de werknemer zijn toestemming geven. 
Als hij niet toestemt, kan de controle enkel worden uitgevoerd door een agent van de openbare macht. De controlevoorschriften en de eventuele sancties moeten worden vermeld in het arbeidsreglement

Mag de werkgever je alcoholpercentage controleren of een drugtest afnemen?

De testen kunnen enkel met toestemming van de werknemer worden afgenomen. Ze mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie, met name om na te gaan of een werknemer al dan niet geschikt is om zijn werk uit te voeren. 
De resultaten van de testen zijn geen bewijsmateriaal dat kan worden gebruikt in een ander kader (bijvoorbeeld om een ontslag of een sanctie te rechtvaardigen).

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.