De vakbond op je werk

De ACV-beroepscentrales staan in voor vakbondswerk in sectoren en ondernemingen. Ze begeleiden en ondersteunen de ACV-afgevaardigden in de bedrijven, organiseren het overleg met werkgevers en onderhandelen over algemene en individuele problemen van de werknemers in de bedrijven en instellingen. Je wordt als werknemer dus toegewezen aan een beroepscentrale op basis van de plaats waar je werkt.

Een overzichtje:

 

ACV Bouw, Industrie en Energie (BIE)

ACV Bouw - Industrie & Energie (BIE)

ACV BIE neemt het op voor arbeid(st)ers in de bouw en aanverwante sectoren, grafische en papiersector, hout, beschutte werkplaatsen en de ledersector. Maar ook voor kappers en schoonheidszorg. Ook wie in de chemie- en energiesector werkt, kan een beroep doen op ACV BIE.
adres: Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-lo
tel.: 016 21 94 22
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website
 

Onderwijscentrale COC

ACV - COC

COC staat voor Christelijke Onderwijs Centrale en verdedigt de belangen van alle personeel in:
  1. het kleuter- en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het gemeenschapsonderwijs.
  2. het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief deeltijds beroeps-secundair onderwijs, het hoger onderwijs (buiten de universiteit), het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding in alle netten.
 
adres: Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.: 016-21 94 05
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website.

ACV - +COV

ACV-COV

COV staat voor Christelijk Onderwijzersverbond. Deze onderwijsvakbond verdedigt de belangen van alle personeel in gesubsidieerde vrije en officiële kleuter-, lagere en basisscholen (buitengewoon en gewoon onderwijs) en van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de gemeenschapsinspectie. Ook de gepensioneerden van bovengenoemde scholen en diensten kunnen rekenen op het COV.
adres: Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.:  016-21 94 05
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website.

LBC-NVK (bedienden en kaderleden)

LBC- NVK


LBC staat voor Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel. De centrale verdedigt de belangen van bedienden en kaderleden in de privésector en van alle werknemers uit de non-profit.     
adres:  Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.: 016-21 94 30
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website.   

ACV-CSC Metea (metaal, textiel, garages,...)

ACV-CSC Metea


Metea neemt het op voor de arbeid(st)ers uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal- en machinebouw, metaalhandel, de textiel- en kledingindustrie en wasserijen. Ben je elektricien of werknemers in een grote kleinhandelszaak? Dan kan je ook op de bijstand van Metea rekenen.
adres:   Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.:      016-21 94 50
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website

Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten


Komt op voor de belangen van de personeelsleden van overheidsinstellingen zoals provincie, stad en gemeente, OCMW’s, parastatalen, ministeries (federale, Vlaamse en andere deelregeringen), wetenschappelijke instellingen, universiteiten, De Lijn (ook autobus- en autocarbedrijven), politie, gevangenissen, brandweer, rechtbanken, het leger, …    
adres:  Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.:     016-21 94 00
Stuur ons een mailtje of bezoek onze website.

Transcom (transport, spoor, post, telecom,...)

ACV Transcom

Zoals de naam al doet vermoeden, komt deze centrale op voor het personeel in de transport- en communicatiesector, voor al het personeel dus dat werkt bij Spoorwegen, Vervoer over de weg (goederenvervoer, logistiek, personenvervoer, verhuis en brandstoffenhandel), Post (bpost) en Telecom (Belgacom, ASTRID en BIPT).
         
Adres: Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
Vervoer: tel. - 016-21 95 97 of mail.
Post: tel: 016-21 94 13 of mail.
Spoor: tel. 016-21 94 10 of mail.

Voeding en Diensten

ACV Voeding & Diensten

Neemt het op voor de arbeid(st)ers uit heel diverse sectoren: de voedingsnijverheid, handel in voedingswaren, schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven, tuin-, land- en bosbouw, tabak, film, tandprothese, grootwarenhuizen, gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, vrij onderwijs en dienstenchequebedrijven.
Ook arbeiders én bedienden uit de sectoren: horeca, bewakingsdiensten, toeristische attracties en beheer van gebouwen en huispersoneel worden door de centrale verdedigd.

adres: Martelarenlaan 8 – 3010 Kessel-Lo
tel.:      016-21 94 62
Stuur ons een mailtje of neem een kijkje op onze website.